Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh biểu dương những thành tựu và kết quả đạt được của vùng Tây Nam Bộ trong 6 tháng đầu năm 2015.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương trong vùng phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hoàn thành chỉ tiêu KT-XH của năm 2015; giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời xây dựng kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2016.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý ý kiến triển khai thực hiện liên kết trong sản xuất giữa người dân với người dân trong HTX, người dân với DN để ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với đầu ra. Từ đó nâng cao đời sống nông dân và trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Riêng lĩnh vực QP-AN, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo để có các phương án xử lý chủ động, xử lý tại chỗ; không để bị động bất ngờ…

Văn Đức