Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Qua gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp, thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau; công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 được các đơn vị, địa phương ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên triển khai nghiêm túc.

Toàn cảnh hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức tại TP Huế vào sáng 20-3.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá lại tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của các tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương; những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Nhiều đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm, các cách làm hay của tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, đồng thời đề xuất những kiến nghị và hiến kế các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh đánh giá cao kết quả sau gần 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên. 

Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, các địa phương nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Trung ương, chủ động tìm tòi, sáng tạo những cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị và đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của địa phương mình. Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Anh Khoa