Dự kiến đến 2025, cả nước sẽ còn 688 cơ quan báo chí. Với việc giảm 180 cơ quan báo chí, dự kiến sẽ có khoảng 20% nhân sự trong lĩnh vực này bị ảnh hưởng.

Cũng theo ông Lưu Đình Phúc, cùng với việc thực hiện quy hoạch báo chí theo lộ trình, Bộ TT&TT đã đề nghị Chính phủ tăng chi ngân sách cho báo chí trong đó có việc xây dựng tiêu chí để xác định các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Nhà nước hỗ trợ đảm bảo kinh phí thông qua cơ chế đặt hàng hoặc mua dịch vụ. 

Bộ TT&TT cũng đã làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng yêu cầu miễn phí đường truyền cho báo chí; thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong báo chí. 

H.Thanh