Tại hội nghị về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức ngày 8-8, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, diện tích đất quốc phòng nói chung, đất trong phạm vi sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng lên đến hơn 1.000ha.

Trong đó, đất quốc phòng đang quản lý trên 489ha, đất hàng không dân dụng quản lý hơn 107ha, đất dùng chung hơn 464ha. Tuy vậy, theo Thứ trưởng Trần Đơn, việc quản lý, sử dụng phần đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng để đưa vào hoạt động kinh tế ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là vấn đề tồn tại từ vài chục năm nay.

Sau nhiều đợt kiểm tra, chấn chỉnh, hiện công tác quản lý, sử dụng đã đi vào nền nếp, các khu đất đã có mốc giới, ranh giới, tường rào bảo vệ, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Do đó, để việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng của các đơn vị chặt chẽ hơn, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Các đơn vị Quân đội sẽ tuyệt đối không được ký kết mới hợp đồng cho thuê đất quốc phòng cũng như liên doanh liên kết trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ việc quy hoạch lại. 

Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, trong vòng một tháng phải giải tỏa dứt điểm 3 cây xăng và 50 ki-ốt dọcđường Trường Chinh, tuyệt đối không cho thuê làm bất cứ ki-ốt nào khác để tạo hành lang thông thoáng cho khu vực phía Bắc sân bay. Sau giải tỏa, Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.        

Bảo Sơn