Báo cáo cho thấy, kết quả số liệu điều tra, khảo sát, xin ý kiến của người dân bị thu hồi đất bởi Dự án sân bay Long Thành cho thấy 100% số hộ đều có nhu cầu nhận đất tái định cư. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu, trong quá trình thực hiện phải bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án.

Trong Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lưu ý, dự án có quy mô tương đối lớn, với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 5.585,14 ha, tổng mức đầu tư khoảng 23.049 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo trước Quốc hội dự án đầu tư sân bay Long Thành

Báo cáo nghiên cứu khả thi cho hay, 21.889 tỷ đồng (chiếm 95% tổng mức đầu tư) để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… phục vụ trực tiếp Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phân bổ cho ngân sách trung ương. 

1.160 tỷ đồng (chiếm 5% tổng mức đầu tư) để thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng hai khu tái định cư, khu nghĩa trang... UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hoàn trả ngân sách trung ương.

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi thì tổng mức đầu tư cho Dự án thành phần này khoảng 23.049 tỷ đồng nhưng hiện vốn ngân sách nhà nước mới bố trí được 5.000 tỷ đồng. Có ý kiến cho rằng, với lượng vốn ngân sách đã được bố trí, khó tiến hành thu hồi đất một lần theo tinh thần Nghị quyết 94, do vậy, cần phân kỳ ra nhiều giai đoạn để thực hiện giải phóng mặt bằng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng phương án thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án. Tuy nhiên, do khối lượng công việc quá lớn nên không thể triển khai trong một năm mà sẽ được UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện liên tục từ năm 2018 với Khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nguồn được bố trí.

Ngân sách trung ương bảo đảm bố trí đầy đủ để thực hiện thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án; toàn bộ các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất được hoàn trả ngân sách trung ương theo quy định.

Theo lộ trình thực hiện, trước mắt ưu tiên triển khai trước việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn; xây dựng nghĩa trang; ưu tiên chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng phạm vi giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tiếp tục thu hồi phần diện tích còn lại của Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13.

Hoa sen cách điệu được chọn làm thiết kế sân bay Long Thành

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, một trong các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai là phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Cần chú ý đến cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tổ chức kinh tế (nông trường, doanh nghiệp), cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư; cần phân biệt rõ sự khác biệt về cơ chế bồi thường với cơ chế hỗ trợ; phương án bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ tái định cư nông nghiệp.

Phương Thuỷ