Dự án Cấp điện lưới Quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm được Chính phủ đồng ý chủ trương vào tháng 5-2014. Đến tháng 12/2014, Dự án đầu tư xây dựng đã được Bộ Công thương phê duyệt và chính thức được khởi công xây dựng từ ngày 9-1-2016.

Dự án này có tổng mức đầu tư 484,815 tỷ đồng. Trong đó 85% từ nguồn vốn ngân sách trung ương, 15% là nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại diện các đơn vị điện lực, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP. Hội An long trọng dự lễ gắn biển.

Sau hơn 8 tháng thi công, ngày 3-9-2016, dự án đã được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tổ chức đóng điện thành công, bắt đầu cung cấp điện lưới Quốc gia lâu dài cho Cù Lao Chàm.

Đây được xem là sự kiện trọng đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực xã đảo; cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa hải đảo và đất liền, tạo điều kiện cho nhân dân bám biển và góp phần xây dựng an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV