Việc đưa Công an chính quy về xã để xây dựng Công an xã trở thành lực chính quy được đưa vào dự thảo Luật CAND (sửa đổi) lần này là quyết định đúng đắn, cần thiết.

Chúng ta biết rằng trong đấu tranh phòng chống tội phạm thì phòng là cơ bản. Trong khi xã sát với cơ sở, hầu hết các vụ việc đều xảy ra ở địa bàn nên việc cán bộ ở cơ sở mạnh thì sẽ xử thì giải quyết được vấn đề ngay từ gốc. Vấn đề này khi tiếp xúc cử tri với đối tượng là công chức cấp xã, kể cả cử tri đồng bào dân tộc thì họ đều bày tỏ sự đồng tình rất cao.

Đại biểu Dương Xuân Hoà.

Việc xây dựng Công an chính quy ở địa bàn nông thôn, miền núi như ở địa bàn Lạng Sơn là rất phù hợp. Bản thân lực lượng cán bộ cấp cơ sở hiện nay vẫn còn có một số vấn đề bất cập, khi đưa lực lượng chính quy về xã sẽ giúp cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đúng chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Nhiều người lo lắng về sắp xếp  đội ngũ cán bộ Công an xã hiện nay nhưng tôi thấy việc này không có vấn đề gì. Nhiều năm tiếp xúc cử tri ở cơ sở, qua theo dõi, tôi thấy tại các địa bàn, Công an xã là lực lượng chính bổ sung cán bộ cho chính quyền cơ sở. Các đồng chí Trưởng, Phó Công an xã được bầu, bổ nhiệm Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch...xã vì đây là lực lượng tin cậy, có kinh nghiệm, có hiểu biết pháp luật, xã hội nên khi được bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo rất thuận lợi và làm việc hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao. 

Tại nhiều địa bàn, cơ bản các đồng chí trong cấp uỷ, HĐND, UBND và các chức danh lãnh đạo khác đều do cán bộ công an xã đảm nhiệm nên tôi cho rằng, việc sắp xếp cho các cán bộ công an xã là việc không có gì đáng ngại.

Phương Thuỷ