Với vai trò chủ nhà Năm APEC 2017, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức Đối thoại Chính sách cao cấp về du lịch bền vững, để đóng góp vào Mục tiêu phát triển bền vững trong APEC, đồng thời cũng hướng ứng Năm quốc tế về Du lịch bền vững vì sự phát triển của Liên Hợp Quốc.

Đối thoại tổ chức ngày 19-6 tại thành phố Hạ Long, địa danh gắn liền với Vịnh Hạ Long từng 2 lần được UNESCO công nhân là di sản thiên nhiên thế giới, bao gồm 3 phiên họp quan trọng là: Phát triển du lịch bền vững trong thế giới đang thay đổi; Kinh nghiệm và tầm nhìn hợp tác phát triển du lịch bền vững APEC; và Thông qua tuyên bố của đối thoại chính sách cao cấp.

Đối thoại Chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững sẽ diễn ra tại Hạ Long. Ảnh: ITN

Trong phiên họp đầu tiên, các Nhà lãnh đạo Du lịch APEC sẽ xoay quanh vấn đề phát triển du lịch bền vững trong thế giới đang thay đổi với khuyến nghị của những chuyên gia hàng đầu tới từ Tổ chức Du lịch Thế giới. Việt Nam dự kiến trình bày bài phát biểu quan trọng về chủ đề “Du lịch bền vững APEC trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. trong phiên này.

Phiên họp thứ hai sẽ xoay quanh vấn đề kinh nghiệm và tầm nhìn hợp tác phát triển du lịch bền vững APEC với “Hệ thống tiêu chuẩn Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu và các khuyến nghị với APEC” của Tổng Giám đốc Hệ thống Tiêu chuẩn Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu Randy Durband.

Tại phiên cuối cùng, các nhà Lãnh đạo Du lịch APEC sẽ thông qua Tuyên bố về phát triển du lịch bền vững. Tuyên bố bao gồm các khuyến nghị, định hướng cụ thể để phát triển du lịch bền vững tại khu vực APEC.

Đối thoại dự kiến có sự tham gia của khoảng 150 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, diễn giả của các tổ chức quốc tế uy tín như Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Phùng Nguyễn