Ngày 23-8, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ Viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XI) và triển khai chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lâm Đồng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Chỉ thị 03, trong 5 năm qua tại Lâm Đồng đã có 2.368 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03 một cách nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa trong toàn tỉnh. 

Quá trình thực hiện chỉ thị đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay như “Ngày thứ 7 vì dân”; “Tổ dân phố 7 không”; “cộng đồng dân cư tham gia xóa nhà tạm”; “Trồng rau công nghệ cao”... 100% huyện, thành ủy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai mô hình chào cờ thôn, tổ dân phố vào sáng thứ 2 hàng tuần...

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được trao tặng Bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua. 

Đồng thời, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành của Lâm Đồng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ về việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu để mỗi cán bộ, công chức, viên chức noi theo.

Cũng tại hội nghị, 10 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 36 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Kim Ngân