Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng dự. 

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện Mang Thít đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hoàn thành đạt và vượt 16/22 các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có chuyển biến tích cực. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng dự Đại hội điểm Đảng bộ huyện Mang Thít.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện Mang Thít đề ra phương hướng là tập trung mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng và lợi thế nhằm thúc đẩu kinh tế phát triển nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu thế hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, thủy sản - thương mại, dịch vụ và du lịch. Xây dựng 100% xã nông thôn mới, thị trấn Cái Nhum đạt chuẩn đô thị văn minh và phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. 

Đảng bộ huyện Mang Thít đề ra 17 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội - môi trường, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đánh giá cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng, Đảng bộ và nhân dân huyện Mang Thít đã chủ động đổi mới, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn. 

Huyện Mang Thít được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chỉ đạo Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương án, đề án nhân sự một cách nghiêm túc, có định hướng cụ thể, rõ ràng để toàn thể đảng viên được thể hiện quyền lựa chọn, tín nhiệm và khẳng định trách nhiệm, niềm tin đối với người đứng đầu cấp ủy. 

Nhân sự được trình tại Đại hội là những đồng chí đã được lựa chọn bảo đảm về tiêu chuẩn và đáp ứng được cơ cấu. Các đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu nhất, bầu vào cấp ủy khóa XII, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và tính liên tục, kế thừa.

Văn Vĩnh