Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 243- QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT, kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ảnh TTXVN.

Trước đó, ông  Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, được Quốc hội phê duyệt làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào đầu tháng 4-2016.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960 tại Đồng Hới, Quảng Bình là tiến sỹ chính trị.

PV