Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TW, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng TW đã nhiệt liệt chúc mừng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và tập thể Bộ TT&TT.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng  Trương Minh Tuấn đã bày tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ của đồng đội, đồng nghiệp, đồng chí, đặc biệt là các cộng sự tại Bộ TT&TT để ông có được vinh dự như ngày hôm nay. Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của các đồng chí lãnh đạo các cấp, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị mới.

H.Thanh