Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX thống nhất bầu đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016- 2021, với số phiếu 55/55 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 100%.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ nhiệm vụ mới.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016- 2021 nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phan Việt Cường chia sẻ đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh tín nhiệm, giao phó.

Trên cương vị mới, đồng chí Phan Việt Cường hứa sẽ cùng Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX diễn ra trong 3 ngày.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, việc tuyển dụng, sử dụng biên chế công chức, viên chức; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020,…
Ngọc Thi