Tại kỳ họp lần này, 100% đại biểu đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Long, vừa có quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Trước kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Đọc có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh trước 6 tháng để chuyển giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo kế cận trong diện quy hoạch.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh chúc mừng ông Nguyễn Xuân Ký.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu bổ sung 2 chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả Nguyễn Xuân Ký, Phó bí thư Tỉnh uỷ, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, với số phiếu bầu tuyệt đối 71/71. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cũng với số phiếu bầu tuyệt đối 71/71.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Ký, 47 tuổi, trình độ thạc sĩ quản trị doanh nghiệp, từng đảm nhiệm các chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Thành uỷ Móng Cái. 

Còn tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng, năm nay 46 tuổi, trình độ tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ, trước đó nguyên là cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). 

Tân Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thắng phát biểu nhậm chức.


V. Huy