Theo Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, chức danh Phó chủ tịch UBND quận, huyện là chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Do đó, việc điều động ông Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, cân nhắc kỹ qua nhiều cuộc họp. Trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ đều có trao đổi, lắng nghe ý kiến của cán bộ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định. Tuy nhiên, ông Hải đã thay đổi ý kiến sau các lần trao đổi đó.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh Trương Văn Lắm thông tin một số vấn đề liên quan đến việc điều động ông Đoàn Ngọc Hải. 

Cụ thể, lần thứ nhất, thời điểm ông Hải đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND Quận 1. Do yêu cầu công tác cán bộ, ngày 2-1-2018, Ban Tổ chức Thành ủy gặp ông Hải để trao đổi về việc dự kiến điều động, bổ nhiệm ông làm lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố. Khi đó, ông Hải phát biểu sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công. Tuy nhiên 6 ngày sau, ngày ông Hải có “đơn xin từ chức” đối với chức vụ Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Lần thứ hai, sau khi xem xét đơn từ chức của ông Hải, tháng 5-2018, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo việc giải quyết đơn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ này được từ chức theo nguyện vọng. Sau ý kiến này vài ngày, ngày 12-5-2018, ông Hải có “đơn xin rút từ chức” và cho biết sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công.

Ban Thường vụ Thành ủy lại chỉ đạo các cơ quan xem xét, giải quyết, thống nhất cho ông Hải tiếp tục công tác, cống hiến. Theo đề nghị của Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 và Ban tổ chức Thành ủy, tại hội nghị ngày 22-8-2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã chấp thuận để ông Hải được rút đơn xin từ chức; Giao ban cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tham mưu thực hiện chủ trương điều động, phân công công tác khác đối với ông Hải.

Lần thứ ba, tháng  1-2019 , căn cứ nhu cầu công tác cán bộ tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (đang khuyết 2 phó tổng giám đốc), Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động ông Hải và phân công giữ chức danh này. Trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, các cơ quan tham mưu gặp ông Hải để thông báo chủ trương. Khi đó, ông Hải đã phát biểu chấp hành sự phân công, nhưng rồi lại từ chức với lý do chuyên môn không phù hợp.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết, quy trình điều động, phân công công tác đối với Đồng chí Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận nghiêm túc, xem xét trong một thời gian dài và thận trọng từng bước. Trên cơ sở nhu cầu công tác và khả năng đáp ứng của cán bộ, toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động công tác đối với ông Hải.

Văn bản của Sở nội vụ báo cáo quanh việc điều động ông Đoàn Ngọc Hải

Về một số thắc mắc của dư luận đặt ra xoay quanh vấn đề từ chức của ông Hải,  Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Trương Văn Lắm cho biết, ông Hải trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân Luật kinh doanh, kinh nghiệm công tác tại phòng Kinh tế và Chi cục thuế Quận 1, đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND Quận 1 phụ trách quản lý đô thị, xây dựng nên việc điều động, phân công công tác đối với ông Hải làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn là phù hợp.

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, lần thứ 3 ông Hải gửi đơn từ chức nhưng đến nay đơn này chưa được xem xét. Theo nguyên tắc, đơn xin nghỉ việc phải được sự chấp thuận của tổ chức mới được nghỉ, vì vậy ông Hải vẫn phải tiếp tục làm việc đến khi có quyết định của tổ chức. Tuy nhiên, theo thông tin Sở Nội vụ nắm được, ông Hải sau khi lên gặp lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn để trao đổi thì sau đó không đi làm, Tổng công ty sẽ chịu trách nhiệm báo cáo về trường hợp này.

Về ý kiến cho rằng khi ông Hải làm công tác dọn dẹp vỉa hè có làm ảnh hưởng tới lợi ích của một số cá nhân “có máu mặt”, Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Văn Dũng khẳng định, trong quá trình triển khai Quận 1 chưa có phản ánh về việc này. Ông Dũng nói quá trình triển khai công việc chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới nhiều người nhưng vì lợi ích chung tất cả mọi cá nhân đều phải chấp nhận.

Đối với kết quả thanh tra của Quận 1 trong thực hiện nhiệm vụ được giao về cấp phép xây dựng từ 1-1-2016 đến cuối tháng 10-2017, lãnh đạo UBND Quận 1 khẳng định đây là công việc rất bình thường, để các cá nhân làm tốt hơn nhiệm vụ. Qua đó cho thấy, trên địa bàn Quận 1 nhu cầu sửa chữa nhà cửa rất lớn, quá trình thanh tra đã phát hiện một sự sai phạm của các cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Quận đã xem xét kỷ luật các cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ, sau đó xem xét kỷ luật các đồng chí có trách nhiệm. Là người phụ trách lĩnh vực này, ông Hải cũng bị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và rút kinh nghiệm.


BINH HUYỀN