Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị.

6 tháng qua, Ban Nội chính Trung ương đã theo dõi, đôn đốc và các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý, nhất là tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Ban chủ động đề xuất và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan v.v...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của Ban Nội chính Trung ương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương cần tập trung sức làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả các nội dung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương.

PV (theo TTXVN)