Cụ thể, sau khi rà soát, Bộ Tài chính cho biết có 2.334 xe dôi dư cần xử lý. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết: Đến ngày 8/3/2017 mới chỉ có 23/28 bộ, cơ quan trung ương và 19/50 địa phương báo cáo về Bộ Tài chính phương án xử lý. Thậm chí, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tình trạng xe dôi dư so với định mức, chưa hoàn thành việc rà soát, sắp xếp về Bộ Tài chính, song vẫn mua sắm thêm xe phục vụ công tác và xe chuyên dùng như Bộ Ngoại giao; Tp Hồ Chí Minh; Đắk Lắk; Bình Thuận; Bình Dương; Quảng Ninh; Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hai bộ được chỉ ra là thanh lý xe ô tô chưa đảm bảo điều kiện về thời gian sử dụng được thanh lý theo quy định của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg là Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, trong đó Bộ Tài chính thanh lý 93 chiếc (đã thanh lý 41 chiếc, đang triển khai thủ tục bán đấu giá 11 chiếc và đang hoàn thiện hồ sơ để thanh lý 41 chiếc) thời gian sử dụng từ 2002 đến 2007 (thiếu 1-6 năm); Bộ NN & PTNT thanh lý 13 chiếc có thời gian sử dụng từ năm 2002-2006 (thiếu 1-5 năm). 

Ngay Bộ Tài chính cũng bị nhắc nhở về việc thanh lý xe công sai quy định

Ngoài ra, 4 địa phương khác cũng mắc “lỗi” này là tỉnh Điện Biên thanh lý 4 chiếc có thời gian sử dụng 2003, 2004, 2005; Thành phố Cần Thơ thanh lý 1 chiếc có thời gian sử dụng năm 2010 (thiếu 9 năm), theo báo cáo xe đã có số km sử dụng từ ngày 12/10/2010 đến thời điểm thanh lý tháng 11/2016 là 333.183km; Tỉnh Đồng Nai thanh lý 7 có chiếc thời gian sử dụng từ 2002-2009 (thiếu 1-8 năm);  Tỉnh Bình Thuận thanh lý 6 chiếc có thời gian sử dụng từ 2002-2006 (thiếu 1-5 năm).

Bên cạnh đó, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 159/2015/TT-BTC chưa quy định, hướng dẫn việc chuyển đổi từ xe phục vụ công tác sang xe chuyên dùng nhưng có 6 bộ và 1 tỉnh chuyển đổi từ xe phục vụ công tác sang xe chuyên dùng nhưng Bộ Tài chính đã chuyển 385 xe, Tỉnh Bến tre chuyển 9 xe, Ngân hàng Nhà nước chuyển 76 xe, Thông tấn xã VN chuyển 14 xe, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chuyển 8 xe, Đài Tiếng nói VN chuyển 15 xe, Bộ NN&PTNN chuyển 33 xe.

Một số nơi trang bị xe ô tô và xe chuyên dùng cho đơn vị không có tiêu chuẩn được trang bị xe như UBND tỉnh Đăk Lăk cho phép 7 huyện mua mới 8 xe chuyên dùng 9 tỷ đồng, các huyện đều giao cho các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã quản lý, sử dụng để thực hiện công tác vệ sinh môi trường là chưa đúng quy định; UBND thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) mua 3 xe chuyên dụng 4,148 tỷ đồng và 200 xe gom rác 0,86 tỷ đồng bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường & Dịch vụ đô thị Ninh Bình là chưa đúng quy định.

Vũ Hân