Cụ thể, doanh thu của các báo in và báo điện tử đạt khoảng 4.900 tỷ đồng; doanh thu của các đài phát thanh, truyền hình ước đạt 10.940 tỷ đồng.

Trong khi đó, dịch vụ truyền hình trả tiền đạt doanh thu khoảng 8.000 tỷ đồng- tăng 2% so với năm 2017.

Cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí và  tạp chí in. Trong đó, có 184 báo in  và 660 tạp chí in.

Ngoài ra, hiện nay, cả nước có 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập, có 189 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình.

Hiện, có 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, năm đơn vị hoạt động truyền hình với tổng số kênh phát thanh, truyền hình trong nước được cấp phép là 278 kênh.

Thời điểm hiện nay, có 35 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên cả nước. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền tăng 5,8% so với năm 2017, nâng tổng số l ên 14,5 triệu thuê bao.

Hải Châu