Tiếp Đoàn, về phía Tỉnh uỷ Hoà Bình có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình cùng các ban, ngành có liên quan...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Tỉnh uỷ Hoà Bình…

Thượng tướng Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra nêu rõ, mục đích của cuộc kiểm tra nhằm tập trung đánh giá kỹ, sâu sắc những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Tỉnh uỷ Hoà Bình; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực này. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN những vấn đề liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả PCTN trong thời gian tới... 

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. 

Việc kiểm tra, giám sát cần tiến hành nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức tại địa phương.

Sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình trình bày Báo cáo tóm tắt 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã tham gia phát biểu ý kiến một số nội dung liên quan; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình đã bổ sung, giải trình nhằm làm rõ hơn những vấn đề mà Đoàn kiểm tra nêu ra...

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên chỉ đạo, thực hiện các giải pháp PCTN nói chung cũng như công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tại địa phương nói riêng; thực hiện các biện pháp cụ thể, thiết thực để thu hồi tài sản, tránh thất thoát. 

Đã chỉ đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, qua đó, một số vụ án đã được đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh có tính răn đe và thu hồi tài sản đã bị thất thoát. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình, đồng chí Bùi Văn Tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của Đoàn kiểm tra đưa ra để hoàn chỉnh Báo cáo; đồng thời khẳng định, những vấn đề cụ thể mà Đoàn nêu lên, Tỉnh uỷ sẽ làm rõ thêm, đáp ứng yêu cầu của Đoàn kiểm tra...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, qua nghe báo cáo tổng quan đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các ý kiến phát biểu; Đoàn kiểm tra bước đầu đánh giá Báo cáo đã được chuẩn bị chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình cũng như các cơ quan trong tỉnh. 

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ Hoà Bình đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thời gian qua. 

Đoàn kiểm tra cơ bản nhất trí đối với những đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nêu; đối với những kiến nghị, đề xuất của Tỉnh uỷ Hoà Bình, Đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu, báo cáo với Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho ý kiến cụ thể.

Trong thời gian làm việc tại Hoà Bình, Đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch làm việc của Đoàn. 

Trong quá trình làm việc, nếu phát sinh những vấn đề mới, Đoàn kiểm tra sẽ thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được kiểm tra, giám sát mở rộng phạm vi kiểm tra, xác minh nếu thấy cần thiết để bảo đảm kết quả kiềm tra được khách quan, triệt để. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra sẽ dự thảo Báo cáo kết quả, gửi Thường trực Tỉnh uỷ tham gia ý kiến; tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sau đó Đoàn kiểm tra báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo quy định.

Theo bocongan