Làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên và một số cơ quan ở địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.  Ảnh: CTV

Trong những năm qua, tỉnh Phú Yên ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch về thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên. 100% cán bộ Đoàn, 85% thanh niên được học tập, quán triệt Hiến pháp, pháp luật và các Nghị quyết của Đảng, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước về thanh niên; 100% thanh niên là công chức, viên chức, cán bộ – chiến sĩ lực lượng vũ trang, 80% thanh niên khối trường học được bồi dưỡng và học tập chủ nghĩa Mác Lênin; tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các cơ quan chức trách ở Phú Yên đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về hướng nghiệp, dạy nghề cho 35.574 thanh niên, qua đó giải quyết việc làm trong nước cho hơn 25.000 thanh niên, việc làm ở nước ngoài cho 120 thanh niên…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên ở Phú Yên. Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyền truyền phổ biển giáo dục pháp luật sâu rộng trong thanh niên, tạo cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực thanh niên được đào tạo tại các môi trường chuyên nghiệp, chú trọng hỗ trợ đào tạo nghề cho công nhân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng đã tiếp thu những nội dung chỉ đạo, góp ý của Đoàn kiểm tra, đồng thời cho biết trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Đoàn thanh niên và các cơ quan liên quan chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh - thiếu niên, gắn chương trình phát triển thanh niên với chương trình phát triển xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện…

Hữu Toàn