Trung tá Phan Công Huế, Chỉnh ủy Trung đoàn E31 cho biết: Hội thi nhằm quán triệt đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Trung đoàn nắm vững những nội dung cơ bản, giải pháp lớn, những vấn đề mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ; đồng thời thống nhất về nhận thức tư tưởng, hành động và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong chấp hành tư thế, lễ tiết, tác phong, kỷ luật, kỷ cương của đơn vị và xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Ban Tổ chức và các thí sinh đoạt giải.

Hội thi gồm 50 thí sinh đến từ các đơn vị trực thuộc tham gia. Các thí sinh sẽ ngồi vào 1 ô có đánh số sẵn trên sân khấu và trả lời 20 câu hỏi của Ban tổ chức. 

Các câu hỏi xoay quanh chủ đề: Nghị Quyết TW4 – Khóa XII, các Nghị quyết, chương trình và phong trào của đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn Bộ Tư lệnh. 

Các thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi từ Ban Tổ chức.

Kết thúc phần thi, Ban Tổ chức đã chọn được 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết để trả lời một câu hỏi chính thức và 1 câu hỏi phụ do Ban giám khảo đưa ra.  

Sau phần trả lời các câu hỏi phụ từ Ban giám khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra được 1 thí sinh xuất sắc đoạt giải nhất là Thiếu úy Đỗ Xuân Trường, đơn vị Đại đội 3.

N.Hằng - T.Vy