Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Khánh Hòa đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, triển khai đồng bộ các giải pháp đưa du lịch thực sự trở thành động lực phát triển của tỉnh; phát triển tổng hợp kinh tế biển nhằm phát huy các lợi thế, tiềm năng của tỉnh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phầm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong triển khai thực hiện Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XII của tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, gợi mở những cách tiếp cận mới để tỉnh Khánh Hòa đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Tỉnh ủy Khánh Hòa để báo cáo với Tiểu ban Văn kiện.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết: 10 năm thực hiện Cương lĩnh, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành các Chương trình hành động, thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

Trong 2 nhiệm kỳ qua, Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm gồm: Thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Vân Phong và khu vực vịnh Cam Ranh.

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều thành tích như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 7,8%/năm, thu nhập bình quân đạt 55,7 triệu đồng/người/năm.

Ngành Du lịch phát triển mạnh, các chỉ tiêu về du lịch mỗi năm tăng bình quân 15 - 25%, 3 năm qua tỉnh Khánh Hòa đã đón trên 16,4 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế đạt hơn 6 triệu lượt…

Về kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng từ năm 2015 đến nay, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân cho biết: Đảng bộ tỉnh có 15 Đảng bộ trực thuộc với hơn 42.000 đảng viên. Những năm qua Đảng bộ Khánh Hòa triển khai thực hiện tốt Nghị quết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII.

Nhờ vậy, toàn tỉnh không có vấn đề nghiêm trọng cần phải chuyển các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ; không có trường hợp cá nhân có dấu hiệu vi phạm phải chuyển Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, đề xuất xử lý kỷ luật.

Tiên Minh