Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên trong đoàn công tác của Ban cải cách tư pháp Quốc hội đã lắng nghe những ý kiến của Ban cải cách tư pháp tỉnh, trong đó có Công an tỉnh Hải Dương về những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp thời gian qua. 

Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Ban cải cách tư pháp tỉnh nói chung, của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương nói riêng, đặc biệt trong quá trình hoạt động điều tra, tố tụng… 

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các thành viên trong đoàn chủ động nắm bắt để kịp thời tham mưu cho Quốc hội nhằm sớm có những điều chỉnh phù hợp trong việc cải cách tư pháp ở thời gian tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh trật tự.

Văn Tú