Trung tướng, GS Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Công an, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an và ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh thay mặt Cụm thi đua số 6 khẳng định các hoạt động của Cụm đã đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Cụ thể, trong những năm qua, Cụm thi đua số 6 đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động với sự tham gia của 43 chi hội Luật gia trực thuộc đến từ các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các chi hội và hội viên thuộc Cụm đã tích cực tham gia các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và hòa giải ở cơ sở, giám sát việc thi hành pháp luật đặc biệt là hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tiếp đó, các chi hội Luật gia trong Cụm thi đua số 6 đã bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 6 năm 2019. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Công an thông qua kết quả bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 6 năm 2019 và chúc mừng các Chi hội đã được bầu.
Nguyễn Hương