Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham gia đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang trong việc thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được cấp ủy, Đảng bộ các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên… bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại của Kiên Giang trên các lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị tốt cho Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị kiến nghị một số vấn đề liên quan đến Cương lĩnh sắp tới.

Cụ thể là công tác xây dựng pháp luật cần hoàn thiện, chất lượng, bao quát hết các mặt đời sống xã hội; biến đổi khí hậu là vấn đề rất lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực, thực hiện các giải pháp ứng phó, thích ứng để phát triển sản xuất an toàn, bền vững, hiệu quả.

Việc đầu tư hệ thống giao thông cho Đồng bằng sông Cửu Long đồng bộ, hiện đại để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế vùng châu thổ Cửu Long và mời gọi thu hút đầu tư...

PV