Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Thượng tướng Trương Quang Được, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Việc khảo sát do Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp thực hiện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề cập yêu cầu đề ra với hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước là đến 2020, 80% người dân hài lòng về sự phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị.

Vì vậy, trong 2 năm 2015, 2016, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với MTTQ Việt Nam tiến hành khảo sát với 6 nhóm thủ tục, dịch vụ công gồm Cấp Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh và Chứng thực ở tại 10 địa phương để cho ra chỉ số SIPAS lần đầu tiên. 

10 địa phương (gồm 3 thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và 7 tỉnh: Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Tây Ninh, Cà Mau). Ngoài ra, còn 4 bộ, ngành khác cũng được chọn tham gia đánh giá...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức cơ bản được tiến hành khoa học, bài bản. Kết quả sự hài lòng của người dân, tổ chức phản ánh khá trung thực bức tranh về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở những lĩnh vực, thủ tục được triển khai, cũng như cho biết người dân, tổ chức hài lòng như thế nào và mong đợi các cơ quan hành chính cải thiện những nội dung gì trong thời gian tới. 

Một số bộ, ngành, địa phương đã có kế hoạch, hành động khắc phục ngay những vấn đề, tồn tại mà kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức phản ánh.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng đề nghị trên cơ sở đề án phê duyệt, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô quốc gia, ngành, địa phương để phát hiện kịp thời những tồn tại trong chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng như nắm bắt được nhu cầu của người dân, tổ chức, từ đó xác định các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng được sự mong đợi của người dân, tổ chức. 

Trong quá trình triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ với MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân, tổ chức thấy được việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là việc làm cần thiết, giúp cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ hành chính, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Từ đó có các giải pháp phù hợp để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, tạo điều kiện, cơ hội để người dân, tổ chức tham gia, góp ý, giám sát quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ; 

Các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả kết quả đo lường sự hài lòng, gắn kết quả đo lường với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, với chỉ số cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả thực thi công vụ.

Phương Thuỷ