Mở đầu phiên chất vấn đối với Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) cho rằng, việc chuyển biên chế giáo viên thành hợp đồng dù Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời rồi nhưng nhiều cử tri rất hoang mang. Quan điểm của Chính phủ về vấn đề này như thế nào để trấn an cử tri ngành giáo dục?

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết, đề xuất nghiên cứu bỏ biên chế giáo viên thành hợp đồng với viên chức nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện để đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, dịch vụ phục vụ người dân.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình

“Đây là vấn đề liên quan đến chủ trương, đồng thời liên quan đến pháp luật và chính sách. Chúng ta có Luật công chức và viên chức. Đối với với người lao động, đặc biệt người lao động ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì chúng ta muốn làm thế nào để công chức là những người chuyên nghiệp trong bộ máy công quyền. Còn trong bộ máy sự nghiệp thì là viên chức, và viên chức cũng thực hiện chế độ hợp đồng” – Phó Thủ tướng nói.

“Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng đề án về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10-2017. Hội nghị này sẽ xem xét việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong đó có việc sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo tờ trình của Chính phủ” – Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ.

Quỳnh Vinh