Cùng với đó, ông Trăm ký Tờ trình số 75 về đề nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho ông Vân. Lý do lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các tờ trình với nội dung như vừa kể là do ông Vân đã khai man thành tích để được khen thưởng.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo Sở Nội vụ tỉnh điều tra làm rõ về đơn thư tố cáo liên quan đến thành tích ông Trần Văn Vân. Kết quả xác minh xác định, ông Vân đã khai từng đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua 7 năm liền từ 2003-2009.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đã rà soát đối chiếu hồ sơ lưu tại Chi cục Văn thư lưu trữ của tỉnh Bình Phước trong 2 năm 2003-2004 thì trong danh sách công nhận Chiến sĩ Thi đua cơ sở không có tên của ông Trần Văn Vân.

Mặt khác, tại văn bản Thông báo số 36-TB/KTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cuối năm 2005 đã thông báo những khuyết điểm sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ và vi phạm về lối sinh hoạt ảnh hưởng đến uy tín của người lãnh đạo

Đức Trí