Theo đó, các lãnh đạo sở đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời có báo cáo, giải trình gửi Ban thường vụ Đảng ủy khối. Ông Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa có nguyện vọng xin được nộp báo cáo, giải trình và kiểm điểm của cá nhân trong việc bổ nhiệm 4 cán bộ vào vị trí lãnh đạo chưa đúng quy định.

Sở NN&PTNT Thanh Hóa cũng đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét kỷ luật các cá nhân có liên quan và đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở NN&PTNT Thanh Hóa trong việc tham mưu, đề xuất bổ nhiệm nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo thuộc sở chưa đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật và các cá nhân giữ vị trí lãnh đạo của những đơn vị này. Ngoài ra, Sở NN&PTNT cũng phê bình nghiêm khắc lãnh đạo Phòng trồng trọt, Phó phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Trọng Đức.

Về việc bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc sở từ năm 2014-2017, Sở NN&PTNT Thanh Hóa giải trình do các năm trước đây chỉ tiêu đi học cao cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước rất ít, viên chức không được cử đi học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, không có giao chỉ tiêu đi học trung cấp nên số cán bộ được quy hoạch đa số chưa được cử đi học. 

Chính vì thế, trong số 19 người, hiện mới có 1 người đã tốt nghiệp cao cấp; 1 người đã chuyển công tác; 3 người đang học cao cấp; 3 người đã đăng ký đi học cao cấp; 1 người đang đăng ký đi học trung cấp ở huyện và 10 người còn lại đang học trung cấp.

Trước đó, dư luận thông tin, dù các cán bộ không đủ tiêu chí như không có bằng đại học chính quy, chưa được chuyển ngạch công chức hay chưa đủ trình độ lý luận chính trị… nhưng vẫn được ông Lê Như Tuấn - Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Thanh Hóa, ký quyết định bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo chi cục thuộc Sở. Ngoài ra, Giám đốc Sở NN&PTNN Thanh Hóa còn bổ nhiệm người có hai lần bị kỷ luật làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật.

P.A