Theo UBKT Thành ủy, tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAWACO), các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo Tổng Công ty đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong triển khai thực hiện đầu tư một số dự án cấp nước chưa đảm bảo tiến độ, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Các dự án sử dụng vốn vay còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đưa dự án vào khai thác, sử dụng, phát sinh lãi suất. Công tác quản lý hàng tồn kho chưa được quan tâm, bảo quản đúng công năng; việc thu hồi công nợ còn chậm. Bên cạnh đó, việc cử nhân sự đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài chưa chặt chẽ.

Trước những sai phạm vừa kể, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "cảnh cáo" đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty SAWACO (từ tháng 11-2014 đến ngày 31-12-2017). 

Ban Thường vụ Đảng ủy SAWACO đã thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Hoàng Thế Bảo, thành viên Hội đồng Quản trị (đại diện vốn của SAWACO), Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP cấp nước Trung An; thi hành kỷ luật bằng hình thức "cảnh cáo" ông Phan Xuân Lộc, Trưởng BQL dự án Công ty CP Cấp nước Trung An. 

Về vi phạm tại Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước (nay là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh), thông báo của UBKT Thành ủy nêu rõ các cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo của đơn vị này có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tư vấn thiết kế và tổ chức thực hiện thi công tại một số dự án theo Kết luận của Thanh tra thành phố. 

UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Nguyễn Ngọc Công (nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Trung tâm Chống ngập); ông Trần Như Quốc Bảo (Phó Giám đốc BQL Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc BQL dự án 1547 thuộc Trung tâm Chống ngập) và ông Đinh Thanh Nghị (nguyên Phó Giám đốc BQL dự án 1547 thuộc Trung tâm Chống ngập).

Đối với các vi phạm tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh, UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Nguyễn Quốc Thái, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, Bí thư Đảng ủy Công ty, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh (từ tháng 10-2013 đến tháng 10-2018).

Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP Hồ Chí Minh, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Nguyễn Văn Đam, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, thành viên Hội đồng Thành viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP Hồ Chí Minh.

Binh Huyền