Địa điểm tổ chức sự kiện có thể là TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng. Trong khuôn khổ diễn đàn ATF sẽ diễn ra hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN; hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và các nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ); phiên họp của lãnh đạo các cơ quan du lịch quốc gia, hội chợ du lịch (TRAVEX), hội nghị du lịch ASEAN... 

Trân Trân