Sáng 26-3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo 896, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành chức năng. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công đại diện Bộ Công an dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết, Đề án này có vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong  giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến nay, Đề án đã được nửa chặng đường, đã đạt nhiều kết quả quan trọng như xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch năm 2014, cơ bản hoàn thành việc rà soát, trình Chính phủ ban hành các nghị quyết về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành, cấp số định danh cá nhân, tổ chức thu thập thông tin dân cư…Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành mà trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do nguồn vốn chưa được bố trí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị Văn phòng Ban chỉ đạo 896, các bộ ngành đánh giá kỹ tình hình, kết quả công việc được phân công trong Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018, những hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện….; đưa ra các kiến nghị, đề xuất về thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện Đề án 896 năm 2018, đã có 14 nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả và có 5 nhiệm vụ chưa thực hiện đúng tiến độ (do nguyên nhân khách quan).

Về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong năm 2018 Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ như phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án và dự toán chi tiết một số hạng mục thuộc dự án; bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn; phối hợp với bộ, ngành hoàn thành việc bổ sung dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn; thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về việc cấp số định danh cá nhân, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung có chức năng kết nối, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh. Đến nay, đã cấp được gần 1,9 triệu số định danh cá nhân tại 43 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tiến hành cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân đủ từ 14 tuổi trở lên tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến nay đã cấp được 12 triệu trường hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình biểu dương sự nỗ lực của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và một số địa phương trong việc nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn cũng như đưa ra các sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư và tiến hành kiểm thử kết nối, chia sẻ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, Bộ Công an đã nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện như đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu lãnh các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư, việc phối hợp giữa cơ quan công an, cơ quan tư pháp và các đơn vị liên quan trong quá trình thu thập, điều chỉnh các thông tin sai lệch của công dân và cấp số định danh cá nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, năm 2019 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phương châm hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” . Vì vậy, đòi hỏi mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động hơn, quyết liệt hơn và làm tốt công tác phối hợp để tạo sự bứt phá, hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết TTHC, dịch vụ công, trước hết là cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc thu thập thông tin, bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác, kịp thời. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các cách làm hay, công nghệ mới để đẩy nhanh tiến độ thu thập và nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Quá trình thu thập thông tin về dân cư có nhiều trường hợp phải đính chính, sửa đổi, bổ sung do thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác. Để xử lý vấn đề này, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ của mình trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú. Do vậy phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho nhân dân” – Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Về việc cấp số định danh cá nhân, đồng chí Trương Hoà Bình đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục công tác triển khai chuẩn hoá thông tin để thu thập thông tin dân cư, và mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình kết luận cuộc họp

 Phó Thủ tướng Thường trực giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt Đề án, yêu cầu quá trình thực hiện đảm bảo đúng thời gian, hiệu quả, đồng thời lưu ý, quá trình thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không xây dựng hạ tầng mới song song với hạ tầng này. Các bộ ngành, địa phương nào đã có hạ tầng rồi thì tạo sự tương thích với hạ tầng với Bộ Công an để tích hợp các trường thông tin, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí trong quá trình thực hiện.

"Cố gắng triển khai việc thu thập số định danh cá nhân phải hiệu quả. Đừng đẻ ra công việc theo kiểu chiến dịch ào ào trong việc cấp số định danh cá nhân mà gắn với công việc hằng ngày của cơ quan, tổ chức các cấp như kết hợp với Tổng điều tra dân số toàn quốc từ 1.4.2019 tới đây, rồi công việc thường xuyên về hộ tịch của ngành Tư pháp, cũng như của các bộ ngành khác…" - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Về việc có thu phí khi khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, tính toán thu phí đối với các doanh nghiệp, thương mại khi khai thác Cơ sở quốc gia về dân cư mà thôi.

Phương Thuỷ