Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ chủ trì Hội nghị.

Báo cáo của Văn phòng BCĐ 896 cho biết: Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2017, đến nay, Văn phòng BCĐ 896 và các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 896 theo đúng tiến độ đề ra.

Cụ thể, đã xây dựng các văn bản hướng dẫn về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành lựa chọn nhà thầu triển khai dự án, tổ chức thí điểm thu thập thông tin dân cư và thí điểm triển khai phần mềm đăng ký, quản lý cư trú, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực phục vụ triển khai dự án, tổ chức có hiệu quả việc cung cấp số định danh cá nhân thông qua cấp Căn cước công dân và đăng ký khai sinh, tham mưu và đề xuất với Chính phủ ban hành các Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 896 để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện đang gặp một số vướng mắc. Cụ thể, Chính phủ đã ban hành 17/24 Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý Nhà nước thuộc chức năng của các bộ, ngành. 

Do những khó khăn về nguồn vốn nên tiến độ triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm so với kế hoạch đề ra. Do vậy, việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa Cơ sở quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn chưa được thực hiện theo lộ trình đề ra...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Điều hành phiên thảo luận, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện nay, Bộ Công an đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thực hiện, từ nội dung đến các chương trình tập huấn. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất vẫn là nguồn kinh phí thực hiện Đề án. 

“Đây không phải đơn giản là cải cách thủ tục, giấy tờ mà là ứng dụng công nghệ cao trong quản lí nhà nước. Chúng ta loay hoay vấn đề này suốt mấy năm qua vẫn chưa xong nên Đề án bị chậm trễ vì liên quan đến Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công” – Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, để Đề án được đưa vào thực hiện đúng tiến độ, ngoài việc cần đảm bảo nguồn kinh phí, cần sự phối hợp rất chặt chẽ của các thành viên, các Bộ, Ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, qua rà soát việc ban hành 17 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính và giấy tờ công dân, Bộ Tư pháp nhận thấy để thực hiện được các nghị quyết này cần sửa đổi rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật với nhiều đạo luật, các nghị định thì mới có thể triển khai các Nghị quyết này. Nếu không sửa đổi khối lượng lớn các văn bản pháp luật này thì nghị quyết vẫn trên giấy, chậm đi vào cuộc sống. 

“Việc kết nối, chia sẻ, liên thông các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành như Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, Thuế, Hải quan còn nhiều khó khăn sẽ gây lãng phí nguồn lực đầu tư, không hiệu quả trong quá trình đầu tư xây dựng”, Thứ trưởng Ngọc nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho rằng, con số thống kê cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành số liệu thì nhiều nhưng lại là các thủ tục, điều kiện đơn giản. Nhiều thủ tục quan trọng vẫn chưa được cải cách, cắt giảm triệt để.

Bày tỏ lo lắng về sự chậm trễ trong quá trình triển khai Đề án này, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho rằng, chúng ta vẫn cứ loay hoay vướng mắc về kinh phí thực hiện đề án. Do đó, ông Hưng đề nghị BCĐ 896 cần có chương trình cụ thể thực hiện đề án, có sự chỉ đạo quyết liệt thì mới có thể hoàn thành trong 2 năm tới (năm 2020 phải ứng dụng).

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2017, BCĐ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện Đề án 896. 

Mục tiêu lớn của Đề án là làm tốt hơn nữa công tác quản lý, tổ chức về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng phục vụ cho nhiều mục tiêu quản lý khác như phát triển kinh tế-xã hội, quản lý đô thị, dân số, an ninh trật tự theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, không để tình trạng thủ tục rườm rà, đi đâu cùng kè kè giấy tờ không cần thiết. 

Hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại, chuyên nghiệp, từ đó góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Năm 2017, chúng ta đề ra 17 nhiệm vụ và nội dung lớn trong việc triển khai Đề án 896 khá nghiêm túc, nhiều nhiệm vụ của Đề án 896 cơ bản hoàn thành. “Phải gắn Đề án này với cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc cần rà soát lại các thủ tục”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình biểu dương Bộ Công an với trách nhiệm là cơ quan thường trực đã tích cực đẩy nhanh tiến độ Đề án, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, rà soát đơn vị hành chính và số lượng nhân khẩu, củng cố hồ sơ tài liệu quản lý dân cư và các điều kiện cần thiết phục vụ cho triển khai Đề án. Việc cấp số định danh cá nhân và thẻ Căn cước công dân triển khai một số tỉnh thành đạt kế quả đáng khích lệ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần nhìn nhận những vướng mắc, bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án, để quyết tâm cao trong việc khắc phục các tồn tại này trong thời gian tới.

Về ý kiến của Bộ Công an và các bộ, ngành đề nghị giải quyết vướng mắc trong nguồn kinh phí thực hiện, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện thủ tục bổ sung dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc rà soát lại để tránh sự chồng chéo, lãng phí, phục vụ cho phát triển KT-XH, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, đẩy nhanh tốc độ phát triển, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, quản lý nhà nước thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho nhân dân. Bộ Công an khẩn trương bố trí kinh phí và chỉ đạo công an các địa phương triển khai các hạng mục công việc của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các địa phương phối hợp với Bộ Công an thực hiện hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ việc cấp việc cấp số định danh cá nhân cho công dân theo kế hoạch đã đề ra. Việc này đã thực hiện thí điểm ở 16 tỉnh, thành phố, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành cần rút ra kinh nghiệm trong thực hiện và triển khai công tác thu thập thông tin dân cư và tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân đến các địa phương, bảo đảm đến năm 2019, 63 tỉnh thành đều được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và chỉ đạo của Chính phủ...

Phương Thuỷ