Theo đó, giai đoạn 2 của dự án này tiếp tục được đầu tư mức vốn lên đến 524 triệu USD, trong đó Ngân hàng Thế giới cho vay 450 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng của thành phố.

Hạng mục chính trong giai đoạn 2 của dự án này là xây lắp tuyến cống bao có chiều dài gần 8km, đường kính lọt lòng 3,2m cùng 21 giếng thu nước đường kính 9m trên dọc tuyến và một nhà máy xử lý nước thải trên diện tích 38 ha, công suất 480.000m3/ngày đêm. Các hạng mục trong giai đoạn 2 của dự án đều được triển khai trên địa bàn quận 2.

Gói thầu xây lắp tuyến cống bao được giao cho nhà thầu ITD của Thái Lan thực hiện với giá trị gói thầu khoảng 85 triệu USD. Ống cống sẽ được đúc sẵn bằng bê tông cốt thép và thi công theo phương pháp kích ngầm, đáy cống nằm âm dưới mặt đất 10 hoặc 20m tùy vị trí. Hệ thống các giếng thu nước từ miệng hố ga sẽ được thi công bằng biện pháp đánh chìm.

Đ.Thắng