Cùng dự đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, cùng 351 đại biểu đại diện gần 50.000 đảng viên toàn tỉnh. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh. Tại Đại hội, các đại biểu đóng góp văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Cà Mau, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Trình bày tóm tắt báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Quân - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nhiệm kỳ qua tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tăng gần 1,3 lần so năm 2015. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%) và kinh tế thuỷ sản tiếp tục khẳng định ngành kinh tế mũi nhọn, đi đầu cả nước về nuôi tôm, hàng năm đóng góp khoảng 55% GRDP.  

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, có 82/82 xã có đường ô tô đến trung tâm, có 42/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước 5 năm hơn 26 ngàn tỷ đồng. Văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm chỉ đạo phát triển rõ nét về sắp xếp trường, lớp học, tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng dạy và học. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. 

Công tác xoá đói giảm nghèo bền vững, hộ nghèo giảm còn 1,87%, hộ cận nghèo giảm còn 1,7%. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được kiện toàn, nội bộ đoàn kết, nhất trí, uy tín của Đảng bộ, đặt biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt với nhân dân ngày càng cao. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo… 

Tuy nhiên, còn 7 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra không đạt là thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một số lĩnh vực còn chậm, chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đồng đều, phản biện xã hội chưa cao, qui hoạch xây dựng, đất đai, môi trường, kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Đoàn Chủ tịch đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thống nhất cao với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, tỉnh Cà Mau cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy đảng; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc đại hội. 

Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò người có uy tín trong truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quốc gia. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội. 

Đại tướng Tô Lâm đồng tình, thống nhất cao với các nội dung nêu trong Báo cáo chính trị, hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn và tinh thần cầu thị, rất trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đáng lưu ý, so với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ, còn 7 chỉ tiêu chưa đạt, mà hầu hết các chỉ tiêu đó là những chỉ tiêu có tính chất chi phối đến phát triển kinh tế - xã hội...

“Do vậy, tôi đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và xác định những chủ trương, giải pháp thật cụ thể, để khắc phục trong thời gian tới”, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu.

Đại tướng Tô Lâm thăm hỏi các Mẹ VNAH là khách mời đại hội. 

Đại tướng Tô Lâm cho biết, về cơ bản, Bộ Chính trị đã góp ý kiến và tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị và các báo cáo khác của tỉnh trình Đại hội. 

Theo Đại tướng Tô Lâm, Cà Mau cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Các đại biểu biểu quyết chương trình Đại hội. 

Tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với Nhân dân; phát huy tính tiên phong, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Thứ hai, Cà Mau cần tiếp tục xác định vị trí, vai trò trong vùng Tây Nam Bộ, chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện, thế mạnh của Cà Mau. Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, hướng mạnh vào ứng dụng công nghệ cao, gắn với đặc điểm sinh thái, thích ứng được với biến đổi khí hậu, có giải pháp chuyển sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng gắn với thị trường, từ số lượng sang chất lượng, từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất hàng hóa lớn, có tính cạnh tranh cao, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. 

Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu và Đoàn Chủ tịch đại hội. 

Đặc biệt, với lợi thế của một tỉnh ven biển, Cà Mau có điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao với nhiều mô hình có hiệu quả, cần tiếp tục, nghiên cứu phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao. Khẩn trương hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng, tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Cà Mau rở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia. 

Đại tướng Tô Lâm tiễn Mẹ VNAH ra về sau buổi làm việc đầu tiên.  

Quan tâm quản lý có hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện... từng bước chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược trong vào ngoài nước, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. 

Đại tướng Tô Lâm cùng các một số nữ đại biểu Công an tỉnh Cà Mau. 

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch Đất Mũi; đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch đến Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu di tích Hòn Đá Bạc…  

Chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động có các phương án thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; quy hoạch, bố trí lại dân cư khu vực sạt lở nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp để đầu tư khắc phục tình trạng sạt lở tại các bờ biển Tây và bờ biển Đông nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là tạo điều kiện các doanh nghiệp trồng rừng, chế biến các sản phẩm gỗ, nâng cao hơn giá trị kinh tế rừng. Tăng cường trồng rừng ngập mặn ven biển để phòng, chống xói mòn, sạt lở đất; có giải pháp hữu hiệu thúc đẩy sự bồi đắp tự nhiên khu vực Mũi Cà Mau.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, thông qua Chương trình hành động, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội còn phải thực hiện nhiệm vụ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đóng góp vào thành công của Đại hội. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống”, Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo.

Văn Đức