Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham Mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh; Trung tướng Phạm Hồng Hương; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của BTTM, Trung tướng Phạm Hồng Hương nêu rõ, năm 2017, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM đã nắm chắc tình hình, bám sát nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là BTTM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cùng với đó, BTTM đã chỉ đạo các đơn vị toàn quân đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức các cuộc diễn tập lớn, diễn tập khu vực phòng thủ theo phương pháp mới và tổ chức bắn kiểm tra, thử nghiệm tên lửa chặt chẽ, an toàn.

Bên cạnh đó, BTTM đã phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương, theo dõi nắm chắc tình hình, chỉ đạo toàn quân tham gia xử lý kịp thời thiên tai, sự cố, tai nạn trên biển; các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm 2018, BTTM xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó trọng tâm là: duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình; tổ chức chỉ đạo các đơn vị diễn tập khu vực phòng thủ theo phương pháp mới; tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức, biên chế; nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của BTTM năm 2017. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, những thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của quân đội là nỗ lực chung của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, song đó là dấu ấn sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTTM.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu năm 2018, BTTM tiếp tục chủ động đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập các cấp; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đổi mới giáo dục, đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm “chuẩn đầu ra” của các đối tượng; duy trì nghiêm chế độ cứu hộ, cứu nạn và chế độ trực, nắm tình hình tác chiến điện tử.

Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị trong BTTM vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Làm tốt công tác bồi dưỡng, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ các cấp và tính tích cực tự học, tự rèn, nâng cao năng lực, trình độ làm tốt công tác tham mưu theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Duy Hồng