Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ...  

Tại Đại lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ đã tuyên đọc thông điệp của đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, nhấn mạnh với tinh thần nhập thế, kế thừa tinh hoa 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, mọi Phật sự của Giáo hội đều định hướng theo phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội.         

Nhấn mạnh Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dấu mốc ý nghĩa trong tiến trình phát triển của Phật giáo nước nhà, vì lợi ích của Đạo pháp và dân tộc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định suốt gần 2000 năm phát triển tại Việt Nam, Phật giáo đã hòa quyện vào đời sống dân gian, trở thành một nhu cầu tâm linh không thể thiếu của đa số cư dân Việt, thành tố quan trọng trong nền văn hóa Việt đậm đà bản sắc dân tộc.

Kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Phật giáo nước ta đã có bước phát triển rõ nét trong tất cả các mặt, không chỉ đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong nước mà còn góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua các lần tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ASEAN.

Tại Đại lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trang trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam do đã có thành tích xuất sắc trong phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

PV