Ngày 28/1, tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện và và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội XIII.  
Các đại biểu CAND chụp ảnh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu

Dưới đây là hình ảnh hoạt động của đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và các đại biểu trong lực lượng CAND tham dự Đại hội. 


Đoàn Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội

Các đại biểu tại khu trưng bày báo chí phục vụ Đại hội
Các đại biểu tại khu trưng bày báo chí phục vụ Đại hội
Đoàn đại biểu Công an Trung ương đến dự Đại hội

Các đại biểu Công an tại Đại hội.
Thu Thuỷ - Quỳnh Vinh