Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2017 và nêu phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo đó, các chỉ số kinh tế của TP đều tăng trưởng khá; đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; tổng thu ngân sách đạt 17.198 tỷ đồng, có thêm gần 3.500 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn đăng ký 18.408 tỷ đồng…

Công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC được thực hiện khẩn trương; Chương trình thành phố “4 an” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện chương trình “thành phố 5 không, 3 có”; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả TP đã đạt được từ đầu năm đến nay. Thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các quận huyện, các đơn vị tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng ổn định tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức; tập trung quyết liệt các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, đổi mới phương pháp học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện tốt công tác truyền thông, công tác chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, động viên phong trào của thành phố với tinh thần minh bạch, kịp thời.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Thân Lai