Dự hội nghị có ông Trương Quang Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo UBND, HĐND TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Người là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Ông Võ Công Trí khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, trong chiến tranh hay hòa bình, Đảng bộ, quân và dân TP Đà Nẵng luôn khắc ghi lời dạy của Người, phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đặc biệt, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị sô 05-CT/TW, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thúc phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cản bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tựởng và hành động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong công tác. 

Việc thực hiện Di chủc của Bác và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tuởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cản bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình phát triến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các gương điển hình

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viện tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các nhiệm vụ chính trị của TP, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. ...

Tại hội nghị, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng đã biểu dương, tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiêu biểu trong trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Thân Lai