Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, lực lượng Công an tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác, chiến đấu, trong quan hệ, tiếp xúc với nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nổi bật là việc thực hiện chỉ thị được gắn với các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần tự giác tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao nhất.

Đại tá Nguyễn Ngọc Chương trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thanh tích xuất sắc trong việc thực hiện 2 chỉ thị trên.

Các mô hình học tập, làm theo hay, thiết thực, cách làm tốt, sáng tạo, hiệu quả được quan tâm, tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng trong ngành. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng để xây dựng 60 căn nhà tình  nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an, thì lực lượng Công an tỉnh đã từng bước chấn chỉnh nền nếp, tác phong, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm điều lệ, xây dựng lễ tiết tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Các chương trình, hoạt động như: tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân… được thường xuyên tổ chức.

Công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong, đảm bảo quy trình, quy chế trong tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân cũng thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ đoàn viên, thanh niên cũng triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như: xây nhà tình nghĩa, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Chương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thanh tích xuất sắc trong việc thực hiện 2 chỉ thị trên.

Minh Quỳnh