Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo mội số ban, ngành, Hội đồng nhân dân của tỉnh Hưng Yên; cùng gần 300 đại biểu đại diện cho cử tri của hai huyện huyện Văn Lâm, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Vũ Thị Nguyệt, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đến các đại biểu. Theo đó, tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 Dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết. 

Trong đó, có hai Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội là Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; xem xét các báo cáo quan trọng về kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự kiến năm 2020; xem xét thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp, trong đó có báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật... Ngoài ra, Quốc hội còn xem xét, quyết định mốt số vấn đề quan trọng khác.

Cử tri xã Thắng Lợi kiến nghị không nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non.

Cử tri huyện Văn Lâm và cử tri xã Thắng Lợi đánh giá cao báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. 

Đồng thời, các cử tri cũng nêu một số ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công; công tác quản lý môi trường; đền bù giải phóng mặt bằng và tình hình trật tự, an toàn giao thông; về dự thảo quy định tuổi nghỉ hưu; đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội tăng nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh; giảm lãi xuất cho vay... 

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Thắng Lợi

Ông Đinh Xuân Mạc, cử tri xã Xuân Quang, huyện Văn Lâm nêu ra thực trạng một số vấn đề liên quan đến Luật lực lượng dự bị động viên tại địa phương và kiến nghị Quốc hội đề ra những quy định cụ thể trong dự thảo, để bộ luật này có những chuyển biến rõ nét từ cơ sở, thực sự đi vào cuộc sống. 

Bên cạnh đó, ông Cao Ngọc Lâm, cử tri xã Đình Dù, huyện Văn Lâm đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước tại sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn. Cử tri Cao Ngọc Lâm mong muốn thời gian tới, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc sử dụng tài nguyên đất, nước... 

Đối với dự thảo quy định tuổi nghỉ hưu, cử tri xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang nhất trí với dự thảo tăng tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên với một số ngành nghề ví dụ như giáo viên mầm non thì nên giữ nguyên. Bởi theo cử tri, đây là một nghề đặc thù, vất vả, thời gian làm việc liên tục kéo dài. Nếu tuổi giáo viên 60 tuổi sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động chăm sóc, dạy dỗ, vui chơi của trẻ...

Thứ trưởng Lê Quý Vương, đồng chí Nguyễn Văn Phóng cùng cử tri huyện Văn Lâm

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã cảm ơn, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Văn Lâm và cử tri xã Thắng Lợi. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, những ý kiến đóng góp của cử tri là căn cứ, cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên kiến nghị, đề xuất với Quốc hội quyết định những chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời gian tới... Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo hai huyện Văn Giang, Văn Lâm sớm trả lời, giải quyết những kiến nghị của các cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình... 

Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn, cử tri hai huyện tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; góp phần nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân...

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy tình hình an ninh, trật tự tại tỉnh Hưng Yên nói chung và hai huyện Văn Lâm, Văn Giang nói riêng tiếp tục được giữ vững và có những chuyển biến tích cực. 

Để các cử tri hiểu và đồng cảm hơn về những khó khăn, thách thức mà lực lượng Công an đang phải đối mặt trong tình hình mới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã tóm tắt, phân tích một số mặt công tác lớn của lực lượng CAND đang triển khai trong thời gian qua. Qua đó, mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của đồng bào cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh Hưng Yên nói riêng, để lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng đã thông tin tới các cử tri nhiều vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội toàn tỉnh: an sinh xã hội, tài nguyên môi trường, chế độ với gia đình chính sách, người có công...

Vũ Linh