Từ ngày 3 đến ngày 5-4, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều nhà khoa học đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá tiến độ hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tại Công ty Formosa. Theo đó, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tổng thể các công trình bảo vệ môi trường và các lỗi vi phạm của Công ty Formosa trước đó như: việc lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải, xử lý nước thải sinh hóa, hồ sinh học, xưởng xử lý nước thải sinh hoạt, bãi chữa quặng, than…

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã đánh giá, đến nay Công ty Formosa đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm, còn lại một hạng mục từ dập cốc ướt sang dập cốc khô theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Đoàn công tác yêu cầu Công ty Formosa tiếp tục hoàn thiện những hạng mục Đoàn yêu cầu để kiểm tra, đánh giá lại một lần tổng quát, sau đó Đoàn báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ tướng Chính phủ.

Sông Lam-Huyền My