Theo đó, Ban Bí thư Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong hai nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa trong hai nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Ông Lê Đức Vinh.   Ảnh : TL

Ban Bí thư Trung ương cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Chiến Thắng -  Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Chiến Thắng.  Ảnh : TL

Với chức trách Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ở từng thời điểm đương nhiệm, ông Lê Đức Vinh và ông Nguyễn Chiến Thắng đã ký các văn bản của Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng dự án, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có một số nội dung cố ý vi phạm.

Ngoài ra, ông Lê Đức Vinh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2010-2015 và chịu trách nhiệm chính những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Đào Công Thiên.  Ảnh : TL

Ông Đào Công Thiên cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân khi trực tiếp ký các văn bản về đất đai, đầu tư xây dựng dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Được biết ông Lê Đức Vinh (SN 1965) quê quán xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa); Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015, ông Vinh đã công tác tại Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa. Tháng 9-2015 ông Vinh được bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, đến tháng 6-2016 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955), quê quán xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang (Khánh Hòa); Tiến sĩ điều khiển học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015, ông Thắng từng công tác tại Trường Đại học thủy sản – nay là Trưởng Đại học Nha Trang, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Thủy sản Khánh Hòa; Bí thư Thị ủy thị xã Cam Ranh; Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chú tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hữu Toàn