Ngày 26-8, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước cho biết, triển lãm “Hồ Chí Minh: cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế” do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cơ quan Lưu trữ Liên Bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ  tổ chức.

Tại Triển lãm sẽ có khá nhiều tài liệu do cơ quan lưu trữ nước ngoài cung cấp

Đây là hoạt động thiết thực của các cơ quan lưu trữ, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Thông qua triển lãm, công chúng sẽ có thêm tư liệu để hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những tư tưởng, sự cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới. 

Bản Di chúc của Bác là một trong số các tài liệu được trưng bày đợt này

Ban tổ chức sẽ công bố, giới thiệu hơn 100 tài liệu quốc gia hiện đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, và Hoa Kỳ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Các tư liệu, hình ảnh được trưng bày theo 3 phần chính: Quê hương, gia đình và thời thơ ấu; Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài; Bản Di chúc thiêng liêng - Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm khai mạc vào ngày 28-8 tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Hà Nội.


Hoa Nguyễn