Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam; đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Trưởng Đoàn công tác số 2 Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam do đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn công tác số 2 trình bày cho thấy, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Hà Nam đã luôn xác định công tác đấu tranh PCTN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc dư luận xã hội quan tâm được tăng cường, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như xây dựng cơ bản, quản lý đất đai. Cấp uỷ các cấp đã chỉ đạo sâu sát, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia.

Tỉnh uỷ Hà Nam đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra hàng nghìn lượt tổ chức đảng, với hàng nghìn lượt đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm và thi hành kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác thanh tra việc giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt những kết quả tích cực; phát hiện xử lý nhiều sai phạm về quản lý kinh tế. Qua đó đã từng bước chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn công tác số 2 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. 

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hương, Hàm Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án Ban Nội chính Trung ương, Thành viên đoàn công tác số 2 phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Từ năm 2011-2017, đã thực hiện 1.235 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã phát hiện một số vụ sai phạm nghiêm trọng, kiến nghị thu hồi 118 tỷ đồng, đã thu hồi trên 114 tỷ đồng. Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 67 vụ với 109 bị can về các tội tham nhũng kinh tế.  Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã giải quyết 60 vụ với 100 bị can, trong đó truy tố 57 vụ với 95 bị cáo. Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý xét xử sơ thẩm và phúc thẩm tổng số 71 vụ với 114 bị cáo phạm tội về tham nhũng, kinh tế...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tiếp thu ý kiến kết luận. 

Những kết quả này đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, các đại biểu đã tập trung phát biểu ý kiến thảo luận; bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với dự thảo báo cáo. Đoàn công tác số 2 đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và tỉnh Hà Nam, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Tỉnh uỷ, UBND và các cấp, các ngành tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua. 

Để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá”; Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo. 

Đại tá Trần Thanh, thành viên đoàn Công tác số 2, phát biểu tham luận.

Đẩy mạnh công tác thanh tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như đầu tư công, xây dựng cơ bản... thường xuyên thành lập các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề. Cần chú ý thanh tra đầy đủ nội dung, theo đúng quy trình, kết luận thanh tra bảo đảm chất lượng, chỉ rõ trách nhiệm và kiến nghị xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm cả về Đảng, chính quyền; chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chú trọng công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để việc khiếu kiện kéo dài, gây phức tạp về an ninh, trật tự, hình thành điểm nóng.

 Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt lưu ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tự kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng xảy ra ở cơ quan, tổ chức, đơn vị phụ trách; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tránh thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam cũng cần tập trung chỉ đạo các cơ quan tư pháp Cơ quan điều tra, Kiểm sát, Tòa án kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, chú trọng công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật.

Đồng thời cấn có giải pháp hiệu quả thu hồi tài sản thiệt hại trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, từng bước đẩy lùi tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Tâm Phạm