Theo báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, năm 2017, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, quân sự quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, góp phần ngăn ngừa, ngăn chặn tội phạm nảy sinh. Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, cơ quan chức năng của thành phố đã điều tra khám phá 4.509 vụ với 8.394 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) cũng được tăng cường, các cơ quan của thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 3.561 vụ KNTC, đã giải quyết 2.869 vụ…

Về công tác phòng chống tham nhũng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Nội chính Thành ủy đã chủ trì xây dựng thực hiện tới 3 chuyên đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn. Công an TP Hà Nội đã thụ lý 42 vụ với 142 bị can liên quan đến tham nhũng, hiện đang tiếp tục điều tra 20 vụ với 51 bị can. Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 44 vụ với 150 bị xan, đã xét xử 22 vụ với 78 bị can… 

Đặc biệt, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai. Kết quả, đã có 655 cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội được chuyển đổi vị trí công tác.

N.Yến