Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc  mừng những thành tích xuất sắc mà ngành Ngoại giao đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước khẳng định công tác đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế. 

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Qua đó, Việt Nam đã tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, thuận lợi để phát triển, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả, thành tích to lớn của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong đó Bộ Ngoại giao giữ vai trò nòng cốt, có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Các nước bạn bè, đối tác đều đánh giá cao vị thế mới của đất nước nói chung và ngoại giao Việt Nam nói riêng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Ngoại giao tiếp tục đổi mới tư duy không chỉ về đối ngoại mà cả về phát triển đất nước trước những thay đổi của tình hình thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Là đội ngũ cán bộ công tác trên mặt trận đối ngoại, tiếp xúc với các trào lưu, xu thế mới, các cán bộ ngoại giao cần tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tê”, nỗ lực góp phần tạo ra những chuyển biến trong tư duy và hành động nhằm đạt kết quả cao nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước nhấn mạnh ngành Ngoại giao cần chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong tình hình mới. Để làm tốt các nhiệm vụ quan trọng đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược, nắm bắt, xử lý thông tin, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, có những sản phẩm nghiên cứu, dự báo chất lượng cao, phục vụ tốt yêu cầu tham mưu; chủ động đưa ra các sáng kiến tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và vị thế của Việt Nam.

Chủ tịch nước nêu bật tầm quan trọng của việc gắn kết giữa đối nội và đối ngoại, giữa ngoại giao đa phương và song phương, giữa ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Theo đó ngành ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu, giải pháp để thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và Mục tiêu Thiên niên kỷ. 

Các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện cần chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tranh thủ các nguồn lực phục vụ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để phát triển bền vững; tập trung nghiên cứu những mô hình, kinh nghiệm thành công, chưa thành công của các nước, nhất là các nước có điều kiện gần với Việt Nam để tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Với 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài  và hàng chục triệu lượt người Việt học tập, lao động, du lịch, kinh doanh… ở nước ngoài, Chủ tịch nước đề nghị phải coi công tác kiều bào và bảo hộ công dân là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan đại diện; mỗi cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào và công dân Việt Nam ở xa tổ quốc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Nhắc lại lời Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoại giao kế cận, nhất là cán bộ cấp chiến lược, làm tốt nhiệm vụ “trồng người” trong ngành ngoại giao, chăm lo sự tiếp nối, kế tục về cán bộ. Việc làm tốt các yêu cầu trên là góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, Chủ tịch nước cho rằng các cán bộ ngoại giao cần giữ vững bản lĩnh chính trị, các Trưởng cơ quan đại diện cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong công tác và sinh hoạt, làm tốt công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Cuối cùng, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có các chủ trương, chính sách xây dựng ngành ngoại giao trong sạch, vững mạnh. Vừa qua, Luật Cơ quan đại diện sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, khi đi vào thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ ngoại giao công tác ở nước ngoài.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, nhấn mạnh những chỉ đạo của Chủ tịch nước không chỉ là với các Trưởng cơ quan đại diện mà còn là với toàn ngành ngoại giao. Phó Thủ tướng cho biết mặc dù đạt nhiều thành tựu, nhưng ngành ngoại giao cũng nhận thấy còn cần nỗ lực hơn nữa để có thể đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. 

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 diễn ra vào thời điểm rất quan trọng của đất nước, do đó nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó cho ngành Ngoại giao và các Trưởng Cơ quan đại diện hết sức nặng nề. Phó Thủ tướng khẳng định toàn ngành Ngoại giao quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hết sức mình để góp phần đạt nhiều thành tích lớn hơn nữa trong triển khai công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

A.N - D.T