Chiều 31-8, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Bình và gia đình; chúc mừng Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước trong ngày vui đầy ý nghĩa này.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (năm 1960); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1975), Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1969-1973); Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987). 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Bình.

Từ năm 1992 đến năm 2002, đồng chí là Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trên bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao khí phách của người đảng viên cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: "Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao, đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí Nguyễn Thị Bình và gia đình nói riêng, của Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nói chung. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo”.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh là Nguyễn Châu Sa) sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng.

Năm 1944, khi mới 17 tuổi, đồng chí đã tham gia lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên, phong trào phụ nữ và phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình của giới trí thức. Năm 1947, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), sau đó bị thực dân Pháp bắt giam, tra khảo, tù đầy, song đồng chí luôn giữ vững khí tiết cách mạng của người đảng viên cộng sản, bảo vệ an toàn cơ sở, tổ chức cách mạng.

Theo VOV