Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Ðảng trong 87 năm qua đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới và vững bước đi lên CNXH.

Là một bộ phận máu thịt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng TP Hải Phòng phát triển về mọi mặt...

Lãnh đạo TP Hải Phòng trao Huy hiệu cho các đảng viên lão thành.

Nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng trao Huy hiệu Đảng (70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm) cho 2126 đảng viên.

Trong đó, 40 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm; 40 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm; 119 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm và 551 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm.

Văn Thịnh